#7 Wall Ball

Siódmy trening MaxWork

Każdy atleta ma do wykonania 100 wyrzutów piłki do celu umieszczonego na wysokości w zależności od kategorii. Każde powtórzenie rozpoczynamy od przysiadu następnie piłka musi osiągnąć zamierzoną wysokość aby powtórzenie było zaliczone. 

 Dla kategorii Kobiet piłka o wadze 4kg 

Dla kategorii mężczyźni piłka o wadze 6kg 

  • Dla zespołów mieszanych piłka o wadze 9 kg 
  • Dla zespołów jednopłciowych WW/mm wadze 4kg
  • Dla zespołów jednopłciowych MM piłka o wadze 9kg

DUETY MaxWork

7 treningów w należy wykonać razem. Jednak to zależy indywidualnie od każdego członka zespołu jak daleko na dystansie lub ile powtórzeń on/ona wykona. Trening MAXWORK DUETY kieruje się zasadą „YGIG” (YOU GO I GO), co oznacza, że kiedy atleta 1 pracuje, atleta 2 odpoczywa. Dlatego tylko jeden członek zespołu może być aktywny. Ilość zmian na stanowisku jest dowolna. Stacja treningowa jest zakończona, gdy cały dystans lub powtórzenia są wykonane.

Przykład:

„YGIG” 100 Wall Ball  Atleta 1 rozpoczyna rzuty piłką, podczas gdy atleta 2 czeka. Po samodzielnie wybranej ilości powtórzeń (np. 25 rep) atleta 1 przestaje rzucać i następuje zmian na stanowisku, atleta 2 zaczyna rzucać. Teraz atleta 1 odpoczywa i tak dalej. Proces ten jest powtarzany aż do pokonania całego treninigu 100 powtórzeń.

Powiązane posty