Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest DG SPORT Sp. Z o.o  z siedzibą w Grudziądzu. UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 133, KRS pod numerem 0001022754 (dalej jako „DG SPORT”) – właściciel strony internetowej www.stormeet.com

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas, adres e-mail: info@stormeet.com; 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania przez Ciebie konta na stronie www.stormeet.com jak również podczas przekazywania nam podpisanego Oświadczenia na wydarzeniu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

Umożliwia nam to kontakt z Tobą, aby informować Ciebie o organizacji imprez sportowych, w których chcesz brać lub bierzesz udział; odbierania od Ciebie niezbędnych oświadczeń, zgód na udział w imprezach sportowych, informowania Ciebie o wszystkich szczegółach związanych z przebiegiem imprez sportowych; umożliwia nam to informowanie Cię o wynikach sportowych z organizowanych przez nas imprez sportowych; obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z działalnością naszej firmy; dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, zapewnienie obsługi usług płatniczych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; prowadzenie analiz statystycznych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie takiej informacji na adres mailowy: info@stormeet.com Proces aktualizacji wycofania zgody może potrwać do 72 godzin. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Przy zakładaniu konta oczekujemy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: adres e-mail, hasło, data urodzenia, imię, nazwisko, nr PESEL, płeć, rozmiar ubrania, numer telefonu, miasto, województwo, kraj, preferowana waluta, preferencje sportowe. Podanie powyższych danych jest niezbędne do założenia konta i wzięcia udziału w wydarzeniu STORMEET.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec DG SPORT w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [RODO], tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz też prawo wnieść sprzeciw od 25 maja 2018 roku wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu działalności i organizowaniu imprez sportowych, czyli takim, które wspomagają obsługę informatyczną, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, organizacji eventów, ubezpieczeń oraz stowarzyszeniom sportowym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu wycofania zgody przez Ciebie lub/i likwidacji konta na naszej platformie www.stormeet.com a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Spółkę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.